preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

 

Ravnatelj škole donosi ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. nastavnik matematike  – jedan izvršitelj/ica  na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupno tjedno
  2. nastavnik psihologije – jedan izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata u nastavi tjedno odnosno 7 sati ukupno tjedno

Pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete prema čl.105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( «NN», br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ,90/11, 16/12, 5/12 i 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i  68/18) te uvjete sukladne Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („NN“ 1/96, 80/99).

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Za istoga se može zatražiti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji ( „NN“ broj 143/12 i 105/15 ) izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe .

Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji ( „NN“ br. 121/2017 ) dužni su uz molbu dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Detalji o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na: https//gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zapošljavanje/prednost-pri-zapošljavanju/403

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti temeljem ostalih zakonskih propisa moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti presliku isprava na temelju kojih dokazuju to pravo.

Natjecati se mogu kandidati oba spola.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“ broj 42/18 ) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke ( osobno ime, adresa, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu  ).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti i priloge odnosno isprave u neovjerenoj preslici a odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti izvornike.

Uz prijavu na natječaj dostavlja se:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslik
  • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak, glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) ne starije od 30 dana
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

    

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA ( za natječaj – radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje), Ikičina 30, 22 300 KNIN

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama škole te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a , Ispostava Knin.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete samo u slučaju da se na natječaj nije prijavila niti jedna osoba s formalnim uvjetima. 

 

Sukladno Pravilniku o načinu, postupku i vrednovanju kandidata pri zapošljavanju Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će objaviti na mrežnoj stranici Škole: http://www.ss-lovre-montija-knin.skole.hr/skola  mjesto, vrijeme i način testiranja te pravne i druge izvore. Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti  testiranju – pisanoj provjeri. Formalni kandidati sa liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnim stranicama škole pristupaju testiranju koje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor.

Kandidati koji zadovolje na testiranju ostvaruju pravo na pristup razgovoru.

Rezultati testiranja kao i poziv na razgovor bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://www.ss-lovre-montija-knin.skole.hr/skola

Rezultati natječaja odnosno odabir kandidata bit će objavljen na stranicama škole te pisanim putem na adresu iz prijave na natječaj kandidata.

 

                                                                                       RAVNATELJ:

                                                                                   Mirko Antunović, prof.


Izvor: Srednja škola Lovre Montija, Knin
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ_-_2023_MATEMATIKA_listopad.docx (17.36 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Berta Dragičević   datum: 16. 10. 2023.

Projekt o darovitosti

Poticanje darovitosti - Lovre Montija


Narodna knjižnica Knin

http://nkknin.hr/


Školski kalendar 23/24


Kad zvoni?
1. sat 8:00 - 8:45
2. sat 8:50 - 9:35
3. sat 9:40 - 10:25
odmor 10:25 - 10:40
4. sat 10:40 - 11:25
5. sat 11:30 - 12:15
6. sat 12:20 - 13:05
7. sat 13:10 - 13:55

Prijavi zlostavljanje

RED BUTTON


Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 3. 2010.

Ukupno: 461607
Danas: 28
preskoči na navigaciju