2019-10-18 18:13:45

Preporuke pravobraniteljice za djecu

Zaprimili smo dopis gđe Helence Pirnat Dragičević, dipl. iur., pravobraniteljice za djecu o preporukama u povodu početka šk. god. 2019./2020. (DPR-602-0/19-0011 od 16. rujna 2019. godine) u kojem nam je preporučeno da s istim upoznamo sve odgojno-obrazovne ustanove.

Preporuke su sada dostupne na mrežnim stranicama Pravobraniteljice za djecu na poveznici: https://dijete.hr/preporuke-pravobraniteljice-u-povodu-pocetka-skolske-godine-2019-2020/

te vas molimo da ih pročitate i uvažite u dijelu koji se odnosi na vaš djelokrug rada.

Uprava za odgoj i obrazovanje


Srednja škola Lovre Montija