2019-12-17 19:41:19

POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE

SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA

Ikičina 30, KNIN

KLASA: 602-03/19-06/370

UR. BROJ: 2182/1-12/2-10-19-1

DATUM: 17. 12. 2019.

 

OBAVIJEST

(Poziv kandidatima za testiranje)

 

Dana 23. 12. 2019. u 9.00 sati u učionici broj 036 u zgradi Srednje škole Lovre Montija održati će se testiranje (pisana provjera) kandidata vezano za raspisani natječaj od 4. prosinca 2019.

Isti dan obaviti će se i  razgovor s kandidatima koji zadovolje pisani dio.

 

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje - za radno mjesto nastavnika fizike, glazbene kulture i matematike: - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, ¸126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/2018 ), - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama („NN“  br. 112/10 , 82/19 i 88/19), - Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („NN“ br. 94/15, 3/17)

 

 

Pravni izvori za pripremu kandidata - za radno mjesto spremačice:

- Pravilnik o radu Srednje škole Lovre Montija od 20. ožujka 2019. objavljen na stranicama škole (http://ss-lovre-montija-knin.skole.hr/va_ni_dokumenti)

 

Formalni kandidati (kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave za natječaj te ispunjavaju uvjete natječaja) dužni su se odazvati na testiranje.

 

1. Kandidati za radno mjesto nastavnika fizike:

       -   Valentina Svalina

     

2. Kandidati za radno mjesto spremačice:

Antonija Bošnjak Mira Bošnjak Ljubica Barić Nikolina Bokan Jelena Ćaćić Ljiljana Ćapin Ivana Marjanović                                                                    Nevenka Grgić Vesna Ilić Milka Krajinović Jadranka Mikan Branislava Mikulić Božana Mitrović Snježana Mlikota Gordana Ščuric Ivana Vučemilović – Šimunović Antonija Znaor

 

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a pozivaju se na testiranje jer se na natječaj nije prijavio niti jedan kandidat s formalnim uvjetima:

 

1. Kandidati za radno mjesto nastavnika glazbene kulture:

        -   Maja Bajat

     

2. Kandidati za radno mjesto nastavnika matematike:

       -    Marta Krvavica

 

Rezultati pisanog i vrijeme usmenog testiranja biti će objavljeni na stranicama škole i oglasnoj ploči.

 

 

 

                                                                        

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje

kandidata za zapošljavanje

 

 


Srednja škola Lovre Montija