2020-02-12 21:34:00

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

 

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

 

izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike

osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima

osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka

osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike

suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)

unapređenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

 

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti mogu se provoditi tijekom školske godine 2019./2020.

 

Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.

 

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti

edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole

ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti.

 

Rok za podnošenje prijava je 6. ožujka 2020. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektroničkim putem na adresu: izvannastavne@mzo.hr .

Više o pozivu i potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na linku:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/poziv-na-financiranje-projekata-u-sklopu-izvannastavnih-aktivnosti-osnovnih-i-srednjih-skola-u-skolskoj-godini-2019-2020/3489

Molimo sve zainteresirane dionike za prijavu na ovaj poziv da nas kontaktiraju u što skorijem roku, a kako bi se dogovorili o potencijalnom sastanku o pripremi projektnog prijedloga.
 

Ana Matas, mag. oec.

Viša savjetnica

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik

Tel: +385 22 247 180

Fax: +385 22 217 114

e-mail: ana.matas@rra-sibenik.hr

web: www.rra-sibenik.hr


Srednja škola Lovre Montija