2020-02-20 17:40:54

Pilot projekt U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Pilot projekt „U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC“. Projektom se promiče sudjelovanje učenika u praćenju ulaganja koja se provode putem kohezijske politike EU-a korištenjem javnih otvorenih podataka. Cilj projekta je poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za provedbu i koordinaciju provedbe Pilot projekta u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC“ (dalje u tekstu: Pilot projekt) inovativan je interdisciplinarni program namijenjen svim vrstama srednjih škola usmjeren građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pilot projekt objedinjuje građanski odgoj, usvajanje digitalnih statističkih vještina i podatkovno novinarstvo te raznolike kompetencije kao što su razvoj kritičkog mišljenja, rješavanje problema, rad u skupinama kao i interpersonalne i komunikacijske vještine koje su sastavni dio kurikuluma. U sklopu Pilot projekta, učenici pod vodstvom nastavnika osmišljavaju istraživanje građanskog praćenja projekta financiranog sredstvima ESI fondova i to na način da prikupe i obrade dostupne podatke i informacije.

Obavještavamo da je mrežna stranica Pilot projekta U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC javno objavljena te sadrži informacije i podatke o tijeku provedbe Pilot projekta.

Za posjetiti mrežnu stranicu potrebno je slijediti poveznicu: https://asoc.strukturnifondovi.hr/

Na mrežnoj stranici objavljeni su i objavljivat će se edukativni materijali potrebni za provođenje svakog modula Pilot projekta, na jednom mjestu nalaze se sve informacije o srednjim školama koje su uključene u provedbu Pilot projekta, iskustvo provedbe talijanskog projekta, kao i tijek provedbe i događaji organizirani u sklopu provedbe Pilot projekta u Hrvatskoj.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je s održavanjem mrežnih edukacija sredinom siječnja. Prva mrežna edukacija u sklopu provedbe projekta na razini svih uključenih zemalja održana je upravo u Hrvatskoj, a možete je preslušati pod materijalima za Lekciju 1 koje ćete pronaći u Edukacijskom kutku mrežne stranice: https://asoc.strukturnifondovi.hr/edukacijski-kutak/lekcija-1/

Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Srednja škola Lovre Montija