2020-03-17 11:28:47

LINKOVI ZA TEAMS UČIONICE

Dragi učenici,

od sutra nastava na daljinu kreće po redovnom rasporedu za našu Školu.

Ovdje su linkovi za virtualne učionice za sve razrede.

 

ravnatelj:

Mirko Antunović, prof.

Zbornica: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac305ea8967ca4fd78cdc3dcc8ec8bdb6%40thread.tacv2/conversations?groupId=388a933a-a11e-43a1-b6d2-c633c66fc92e&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

1A: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a036a1556a1374487ad873d2fab00b6de%40thread.tacv2/conversations?groupId=469f05f6-478b-4fb0-bc46-28da52114faf&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

1B: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a658de2941cd84001a6ede0169e42787f%40thread.tacv2/conversations?groupId=41e3177a-4ec6-47b1-a04e-8ecafa31f0bd&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

1C: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0e2a9bf54b52479b9ffdae67e0177958%40thread.tacv2/conversations?groupId=da02674d-e29b-4559-867d-47145bc952d6&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

1D: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a61b7900cae424249b4a5a95fd2999ab5%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1558610-cc20-49a0-9f0e-152d50861b6d&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

1E: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab19377c121744f21b97bc604f50bb15c%40thread.tacv2/conversations?groupId=2a24dbdc-c5ae-4643-beb8-951d62ba9efa&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

2A: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab697fe65945a42e1b8922db6d619ba6d%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea4b3a74-fb21-43c5-ac43-859613431bb0&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

2B: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeed355224ac24d469eb59337d97e6c28%40thread.tacv2/conversations?groupId=c1e87203-c3ed-466b-b414-6f73b5bd9e97&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

2C: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa8ac8b3fddd144a2973296c1934d1690%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1640ea9-76a3-4dc5-be9b-25d15cfcef1b&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

2D: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1eec49575f644259c9e1f9d4b81263f%40thread.tacv2/conversations?groupId=0fffdd56-5856-4213-b9ba-b292dc61a340&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

3A: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8ded10c21ccc4b9c82f68c4421c4a6db%40thread.tacv2/conversations?groupId=8987979f-bc60-4736-9e2e-742768be2236&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

3B: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a939a8385ac7d4b06b1b3b82af4a4b793%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd24ee98-c2c3-4fe5-a778-353023dc7035&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

3C: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5617345242414796a3ed404e8151cbbe%40thread.tacv2/conversations?groupId=231b16d1-5e81-4dfb-8130-8e005fdddbb6&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

3D: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a67b3c932e6a9407d9680c32e3a7032e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=9090b4e9-4e63-4137-a2e0-432cbabf20ad&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

4A: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5fb7b2a7342a4670b1bbae854fab3625%40thread.tacv2/conversations?groupId=52680bfb-f6b0-41c2-baae-308ac0a9849e&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

4B: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d06d9f2544147e598cdc3274463db4e%40thread.tacv2/conversations?groupId=c30e96e7-370c-411a-bcac-8f0966b412bf&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

4C: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd63b471bd9443d1b484b09fb0f939e0%40thread.tacv2/conversations?groupId=faa60325-ce84-4974-be03-07f21d553430&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 

4D: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1dff9894b15447f68802213ef95a4506%40thread.tacv2/conversations?groupId=554df10d-2577-40eb-8a38-4097757ee558&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

 


Srednja škola Lovre Montija