2020-08-24 12:05:29

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Europska unija

Srednja škola Lovre Montija u Kninu objavljuje Natječaj za popunjavanje radnih mjesta, - pomoćnik/ca u nastavi, 1 izvršitelja na određeno, nepotpuno radno vrijeme, 30 sati tjedno, za vrijeme trajanja šk. god. 2020/2021.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

  • srednjoškolsko obrazovanje
  • završena edukacija za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
  • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak
Natječaj za pomoćnike u nastavi šk. god. 2020/2021 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) i sukladno uvjetima projekta Zajedno do znanja uz više elana II“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020, Srednja škola Lovre Montija u Kninu objavljuje Natječaj za popunjavanje radnih mjesta, - pomoćnik/ca u nastavi, 1 izvršitelja na određeno, nepotpuno radno vrijeme, 30 sati tjedno, za vrijeme trajanja šk. god. 2020/2021. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su: • srednjoškolsko obrazovanje • završena edukacija za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak Prijavi je potrebno priložiti: • zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona), • životopis, • presliku osobne iskaznice, • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome odnosno svjedožbe), • presliku potvrde o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, i • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).    Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu:  Srednja škola Lovre Montija, Adresa: Ikičina 30, Knin   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.    Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni. Prednost imaju kandidati koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima, odnosno studije koji im omogućuju rad u osnovnim školama, posebice oni kandidati koji imaju iskustva u radu s djecom koja su ciljna skupina Poziva (učenici s teškoćama u razvoju). Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Nije potrebno dostavljati originale dokumente, jer natječajna dokumentacija se ne vraća.                                                                                                                Ravnatelj:                                                                                                Mirko Antunović,prof.

Srednja škola Lovre Montija