2020-09-16 11:43:06

NATJEČAJ ERASMUS+

                              

 

NATJEČAJ

za odabir učenika sudionika mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta „Young Europeans for Sustainability“

Dragi učenici,

pozivamo vas za prijavu na sudjelovanje u projektnim aktivnostima i mobilnosti u sklopu Erasmus + KA229 projekta "Young Europeans for Sustainability“. Na ovu se mobilnost mogu prijaviti učenici svih smjerova koji u školskoj godini 2020./21. imaju minimalno 16 godina.

Pozivamo vas da proučite dokumentaciju koja se nalazi u prilogu Natječaja  te da započnete prikupljati svu potrebnu dokumentaciju koju ćete  priložiti uz vašu Prijavu. Sastavni dio ovog natječaja su obrasci koje možete preuzeti sa web-stranice škole kao i sa porte škole (Prijavni obrazac). Zbog odredbi o zaštiti osobnih podataka, dužni ste sami osmisliti šifru pod kojom ćete biti rangirani i javno objavljeni.

Prikupljenu i popunjenu dokumentaciju zalijepite u kuvertu te ubacite u kutiju u školskoj knjižnici do naznačenog roka.

Prilikom odabira svih prijavljenih kandidata primjenjujemo razrađene kriterije bodovanja.

Natječaj traje do 23.9.2020. godine, a testiranje poznavanja stručnih pojmova na engleskom jeziku bit će 24.9.2020. Objava rezultata, 28. 9. 2020.. Rok za žalbu je 30.9.2020. 

Sve bitne informacije vezano za projekt možete pratiti na web stranici škole pod Projekti_Erasmus +_Aktivnosti i događanja.

 

Za sva pitanja i pojašnjenja obratite se koordinatorici projekta prof. Marijani Zaninović na marijanazaninovic1@gmail.com  koja će odgovore na vaša pitanja objavljivati javno bez navođenja vaših imena.

 

U Kninu, 16. rujna 2020.


Srednja škola Lovre Montija