Građa računala - križaljka

Riješite križaljku, zatim kliknite na "Provjeri" za provjeru vaših odgovora. Ako vam ne ide, možete kliknuti na "Pomoć" i dobit ćete slovo za pomoć. Kliknite na broj u križaljci i vidjet ćete objašnjenje za traženi pojam pod tim brojem.
  1   2         3        
4           5    6       
7             8       
                
      9            
  10         11    12       
                
                
          13    14